Curs Brutar

CURS DE CALIFICARE PROFESIONALĂ PENTRU OCUPAȚIA DE BRUTAR

Școala de Meserii pentru Tineri și Adulți –Centrul Cariere inițiat de Fundația Ruhama

ÎNSCRIE-TE ACUM

Domeniul:  Industria alimentară, a băuturilor și tutunului

Codul nomenclator: 1412.1.1

Competențe profesionale dobândite

 • Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă
 • Aplicarea normelor de protecția mediului
 • Organizarea activității proprii
 • Aplicarea normelor de igienă și de siguranța alimentelor
 • Întocmirea documentelor specifice
 • Recepția calitativă și cantitativă a materiilor prime și auxiliare
 • Depozitarea și transportul materiilor prime, auxiliare și a produselor finite de panificație
 • Pregătirea materiilor prime și auxiliare
 • Frământarea aluatului
 • Urmărirea fermentării și prelucrării aluatului
 • Coacerea semifabricatelor
 • Pregătirea produselor finite de panificație pentru depozita

 

Descrierea ocupaţiei

Activitatea se desfăşoară în unităţi specializate, ce dispun de un număr suficient de spaţii dotate cu utilaje şi echipamente specifice activităţii, cu linii tehnologice concepute pentru a permite desfăşurarea continuă a procesului de producţie şi a evita contaminarea încrucişată. Brutarul se ocupă de recepția, depozitarea și transportul materiilor prime, auxiliare și a produselor finite de panificație. De asemenea, acesta pregătește materiile prime, frământă aluatul, coace semifabricatele și pregătește produsele finite pentru depozitare.

Ocupaţia de Brutar presupune şi o bună rezistenţă la condiţiile de lucru relativ dificile: condiţii de umiditate, temperatură relativ ridicată, lucru în picioare. Deoarece ocupaţia se aplică sectorului de industrie alimentară vor fi respectate toate cerinţele de sănătate referitoare la condiţiile de acces ale brutarului la locul de muncă.

 

Contact telefonic: 0723.352.103

Contact prin email: cariere@carierebihor.ro

social-facebook-box-white-icon Căutați-ne pe Facebook!