Curs Organizator conferințe, congrese, târguri și expoziții

CURS DE CALIFICARE PROFESIONALĂ PENTRU OCUPAȚIA DE ORGANIZATOR CONFERINȚE, CONGRESE, TÂRGURI ȘI EXPOZIȚII 

Școala de Meserii pentru Tineri și Adulți –Centrul Cariere inițiat de Fundația Ruhama

ÎNSCRIE-TE ACUM

Domeniul: Comerț și servicii

Codul nomenclator: 5113.3.2

 

Competențe profesionale dobândite

 

 •  Comunicarea interactivă la locul de muncă
 •  Lucrul în echipă
 •  Aplicarea NPM și NPSI
 •  Perfecționarea profesională
 •  Administrarea băncii de date
 •  Asigurarea promovării serviciilor proprii
 •  Elaborarea rapoartelor și informării
 •  Elaborarea seturilor de oferte
 •  Întocmirea planurilor de amplasament și alocarea spațiilor de expunere
 •  Întocmirea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al evenimentului
 •  Monitorizarea proiectării și dotării standurilor
 •  Planificarea programului manifestărilor expoziționale
 •  Prelucrarea documentelor specifice primite de la expozanți
 •  Realizarea corespondenței cu clienții
 •  Urmărirea încasării facturilor

 

Descrierea ocupaţiei

Ocupația se aplică organizatorilor de târguri și expoziții cu participare internă și internațională care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de profil. Ocupația presupune o sferă largă de competențe aferente atât relației directe cu clienții cât și activităților legate de pregătirea logistică a manifestărilor expoziționale. Ocupația presupune activități de promovare a manifestărilor expoziționale prin mijloace specifice în scopul atragerii unui număr cât mai mare de clienți. Relația cu clienții implică o colaborare permanentă cu aceștia de-a lungul întregului proces de organizare și desfășurare a manifestărilor expoziționale, în sensul soluționării tuturor solicitărilor acestora în conformitate cu prevederile contractuale. O bună colaborare cu celelalte departamente implicate în organizarea manifestărilor expoziționale și lucrul în echipă reprezintă condiții absolut necesare pentru activitatea desfășurată de organizatorul de târguri și expoziții. Asigurarea unei bănci de date cu expozanții sau vizitatorii, permanent actualizată și racordarea la toate noutățile legate de tendințele economice care influențează activitatea societăților comerciale sunt aspecte de interes deosebit pentru un organizator de târguri și expoziții. Capacitatea de concentrare și răbdare și desfășurarea activității în condiții de stres legate de relațiile cu publicul, pe fondul menținerii unei atitudini amabile, politicoase reprezintă câteva aptitudini specifice absolut necesare unui organizator de târguri și expoziții.

 

Contact telefonic: 0723.352.103

Contact prin email: cariere@carierebihor.ro

social-facebook-box-white-icon Căutați-ne pe Facebook!